extendTopPic
 
  目前頁面:行政單位>>>實習處>>>實習組>>>實習場所設備管理>>>實習設備更新現況
SanfongWeb 無障礙網站自助系統

101-103實習處各科設備更新情形

機械科        電機科        電子科

化工科        機電科        園藝科

建築科        食品科        家政科

資訊科        汽車科       室設科

國立岡山農工
 

  校址:820 高雄市岡山區壽天里岡山路533號   聯絡信箱
  電話:07-6217129   傳真:07-6219245
  Copyright ©2008 ksvs All rights reserved 
通過A+等級無障礙網頁檢測